Medische hypnose

Hypnose kan een nuttig hulpmiddel zijn bij reguliere medische behandelingen en wel om om twee redenen.
De eerste reden is dat de psyche een belangrijke rol speelt bij somatische ziektebeelden. Ten tweede geeft hypnose mensen een directe ervaring van enige controle over hun innerlijke belevingen. Het gebruik van hypnotische technieken gaat bij uitstek in op de emotionele behoeften van de patiënt en kan een belangrijke rol spelen bij het mobiliseren van diens mentale hulpbronnen in het genezingsproces.

Specifieke toepassingen betreffen met name hypnotische pijnmanagementtechnieken en het behandelen van stress stoornissen.
Stress zou het immuunsysteem verzwakken waardoor het lichaam vatbaarder is voor ziekten. Hypnose wordt verondersteld nu juist immunologische functies te versterken.
Mensen met pijn als gevolg van (soms ernstige) medische aandoeningen, zoals kanker, kunnen zelfhypnose gebruiken om pijn en angst te verminderen en te verwerken.
Deze technieken zijn ook effectief als voorbereiding op een operatie. Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat deze voorbereiding tot aanzienlijke reductie van pijn(-medicatie) en angst na de operatie leidt.