Basisopleiding
Klinische Hypnose

Met deze basiscursus krijgt de cursist kennis en inzicht in de wetenschappelijke kennis omtrent het fenomeen hypnose. Het oefenen met hypnotische inductietechnieken geeft de cursist de basisvaardigheid hoe op een correcte en veilige manier hypnose in het algemeen toe te passen. Aan het eind van de cursus is de cursist in staat enkele basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken uit te voeren en in staat voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren. Verdere specifieke toepassingen in tandheelkunde, algemene geneeskunde of psychotherapie vergt verdere training in vervolgopleidingen.

Het gerichte hypnotische communicatieproces speelt overigens een rol in het activeren en versterken van de persoonlijke hulpbronnen, processen en vaardigheden. Deze opleiding verschaft je een basispakket aan kennis, tools en methodes om als arts, psycholoog of psychotherapeut, tandarts, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, in de eigen praktijk te kunnen benutten.

Doel en opzet van de cursus:

De cursus heeft het karakter van een kennismaking met hypnose. Er zal worden ingegaan op de theoretische achtergronden en op de toepassing van hypnose in de algemene gezondheidszorg, zowel expliciet (door hypnose als module expliciet in te zetten) als impliciet (positieve psychologie / taalgebruik). 

Na deze opleiding, kunnen de cursisten:

 1. De wetenschappelijke achtergronden van het hypnotisch bewustzijn, de elementen hieruit herkennen en in algemene zin benutten en kunnen opwekken / stimuleren.
 2. Verschillende basisvormen van hypnose toepassen, de juiste afstemming creëren, verschillende inductie- en verdiepingsmethoden toepassen, de juiste therapeutische suggesties formuleren
 3. Werken met zelfhypnose, veilige plek, ankers, verschillende methodes voor ik-versterking toepassen en de adequate hulpbronnen activeren;
 4. Kennismaking met hoe je met metaforen en andere symptoomgerichte methodes en toepassingen.
 5. Het gebruikskader van hypnose en de bijbehorende ethische overwegingen uitleggen en toepassen en de (contra)indicaties en wetenschappelijke onderbouw van (zelf)hypnose verduidelijken en illustreren aan de hand van casuïstiek en onderzoek.

Methode

De opleiding is een technische oefencursus. Aan de hand van beknopte inleidingen en live-demonstraties wordt door de cursisten actief geoefend. In beperkte mate wordt gebruik gemaakt van video-demonstraties.

In vijf dagen wordt met behulp van presentaties en uitleg de theoretische achtergronden behandeld. Er wordt gewerkt met oefeningen, vooral in kleine groepjes aan de hand van duidelijke instructies. De cursisten worden hierbij in de gelegenheid gesteld zelf trance-inducties uit te voeren en te ondergaan. Er is voldoende gelegenheid om casuïstiek in te brengen.

Tussen de dagen komen de cursisten vier keer in een subgroep bij elkaar om verder te oefenen.

Elke cursist maakt een eigen inductie en video, welke op de laatste dag wordt besproken.

Doelgroep:

BIG geregistreerde artsen, psychologen, psychotherapeuten, specialistisch verpleegkundigen en andere (BIG-geregistreerde) beroepsbeoefenaren. Hulpverleners die niet geregistreerd zijn in het kader van de Wet BIG, dienenlid te zijn van een door de NVvH erkende beroepsvereniging met een eigen beroepscode en daarmeesamenhangende tuchtrechtelijke bepalingen.

Omvang cursus:

 • vijf plenaire bijeenkomsten van zes uur (exclusief pauze);
 • individuele voorbereiding (ongeveer 20 uur);
 • minimaal vier samenkomsten van de oefengroepen (tenminste 2 uur per bijeenkomst).

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Locatie: WTC Utrecht, Stadsplateau 2 3521 AZ Utrecht

Lunch: De lunch wordt verzorgd door de organisatie.  

Docent: Joost Mertens, psychiater – psychotherapeut

Literatuur:

 • Het boek ‘Klinische hypnose’ van dr. Nicole Ruysschaert (Uitg. Satas, 1e druk, 2022) is verplichte literatuur en is bij de cursus inbegrepen.
 • Enkele aanvullende artikelen welke vooraf in pdf worden verspreid.
 • Aanbevolen, niet verplicht: ‘Trancework – An Introduction to the Practice of Clinical Hypnosis’ van Michael D. Yapko (vijfde druk, 2019) ; er zijn leen exemplaren beschikbaar.

Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH)

Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

T. 085 – 90 22 839
E. info@nvvh.com