Over de NVvH

De Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH) is een vereniging, opgericht in 1931, met als doel het bevorderen van kennis, wetenschap, deskundige beoefening en gebruik van hypnose in de diverse toepassingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg.

De vereniging biedt voor diverse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg opleidingen in klinische hypnose in uiteenlopende toepassingsgebieden.

Wetenschap
Het begrip hypnose, hypnotiseerbaarheid en suggestibiliteit (denk ook aan placebo effect) staat in hernieuwde wetenschappelijke belangstelling. Bewezen effectiviteit van klinische hypnose c.q. ‘hypnotherapie’ in bijvoorbeeld het ‘prikkelbare darmsyndroom’ (PDS) toont de praktische mogelijkheden van klinische hypnose onomstotelijk aan.

Recente studies met behulp van hypnotische suggestie laten zien hoe het manipuleren van subjectieve bewustzijn in het laboratorium inzicht kan geven in mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij aandacht, motorische controle, pijnperceptie, overtuigingen en wilskracht. De NvvH wil een platform bieden voor wetenschappers om hun kennis in hypnose te delen en te verdiepen.

Praktische toepassingen
Voor veel professionals werkzaam in de klinische setting is bekend dat hypnose bewezen effectief is bij PDS. Hypnose is echter veel vaker in de klinische setting effectief toepasbaar, met name voor symptoombeïnvloeding (o.a. chronische pijn), gedragsverandering en egoversterking. Alleen al bewustwording van taalgebruik is voor iedere professional in een klinische setting van evident belang, omdat patiënten extra ontvankelijk zijn voor suggesties. Suggesties worden vaak onbewust door de professional gegeven en kunnen of een heel positief of juist een negatief effect oproepen. Kennis van hypnose, zelfs in basale vorm, biedt elke hulpverlener effectief middel om het placeboeffect te vergroten en ‘nocebo effecten’ te verkleinen. De NvvH wil voor alle hulpverleners in de gezondheidszorg een platform bieden om binnen de normen van ‘Good Clinical Practice’ hun technieken in klinische hypnose te verbeteren en kennis en ervaring uit te wisselen.De NVvH stelt nadrukkelijk dat: ‘If a person is not professionally qualified to treat something without hypnosis, then they are not qualified to treat something with hypnosis either’ (cf J Kihlstrom, 2004).

Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH)

Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ  UTRECHT

T. 085 – 90 22 839
E. info@nvvh.com