Veelgestelde vragen


Waar vind ik een bij de vereniging aangesloten therapeut bij mij in de buurt?
U kunt het beste bellen met het secretariaat van de NVvH. De NVvH hanteert een verwijslijst op basis waarvan de hulpvrager verwezen kan worden naar een bij de vereniging aangesloten therapeut. Dit kan op indicatie als u in het telefonisch contact kunt aangeven voor welke klacht / hulpvraag bedoeld is.

Wat is het verschil met andere hypnoseverenigingen?
De NVvH is een vereniging voor professionals in de hulpverlening en bestaat sinds 1931. Op onze website wordt het profiel hopelijk duidelijk, gelieve er doorhene te bladeren. We zijn geen vereniging voor hypnotherapeuten; hypnotherapie is geen therapie op zich; leden van de NVvH gebruiken hypnose in hun eigen professie, tandarts, arts, psychotherapeut, psychiater, psycholoog, etc.

Wat houdt hypnotherapie in, wat doet het met je?
De NVvH ziet hypnose als een hulpmiddel dat toegepast wordt binnen een hulpverleningssetting. Het is geen therapie op zich; dit standpunt neemt de NVvH sinds 1991 in toen zij haar naam wijzigde in Nederlandse Vereniging voor Hypnose in plaats van Nederlandse Vereniging voor Hypnotherapie.
Hypnose is een specifieke interventie die past als bovenbouw op een bestaande opleiding, variërend van tandheelkunde tot de opleiding tot fysiotherapeut. Hypnose ‘doet’ niets met je, dit is een beeld dat gestoeld is op de trucs van hypnotiseurs, die kermissen alfopen en voorstellingen in het land houden waarbij goochelarij en suggestibiliteit doeltreffend vermengd worden en dit beeld in stand houden.

Wordt therapie met hypnose vergoed?
Vergoedingen zijn overeenkomstig met wat iemand als (GGZ)hulpverlener normaal zou kunnen declareren. De therapie wordt vergoed door zorgverzekeraars die hypnotherapie vergoeden. Het is verstandig om bij uw verzekering te informeren of hypnotherapie binnen uw polis valt.

Zou het mogelijk zijn fotografisch geheugen te activeren met hypnose?
Hoewel er een lange traditie is die suggereert dat hypnose het geheugen kan verbeteren (hypnotische hypermnesie) is de experimentele literatuur hierover nogal verdeeld. Het researchgebied van geheugen en hypnose is complex en er is nog veel te onderzoeken. De literatuur over hypnose heeft in het verleden eerder gepolariseerde meningen betreffende verschillende aspecten laten zien. Sommigen vinden dat hypnose altijd een beïnvloedend effect heeft op de accuratesse van herinneringen terwijl anderen vinden dat hypnose een miraculeuze mogelijkheid biedt tot het reproduceren van herinneringen. De eigenlijke vraag is of hypnose meer geneigd is normale geheugenprocessen te beïnvloeden dan ooggetuigenverslagen, suggestieve ondervragingen, of andere manieren van suggestie zoals door verschillende hoge raden gevonden werd.
Als de experimenten ingedeeld worden naar de soort stimulus en het soort geheugen dat wordt getest is er een verrassende indeling te zien: het geheugen voor betekenisvolle informatie (gedichten, persoonlijke foto’s) laat haast altijd een hypermnesie zien; echter, dit is niet het geval voor betekenisloze informatie (bv onzinnige letters, of lijstjes met woorden). Experimenteel onderzoek laat zien dat toename in geheugen (hypermnesie) wel bestaat. Echter experimenten laten ook zien dat het niet hypnose is die hiervoor verantwoordelijk is, maar eerder het herhaald proberen. Herhaald proberen met hypnose heeft namelijk een even goed resultaat als herhaald proberen zonder hypnose.
Met name de manier waarop hypnose gebruikt wordt, maakt dat er verdraaide zaken betreffende de herinnering gevonden worden. Met uitzonderingen van zaken betreffende betrouwbaarheid wordt geconcludeerd dat verwachtingen in de wakende toestand, onrealistische verwachtingen door het subject, en leidende vragen toevoegen aan het verdraaien, en inacuratesse en oneigenlijke betrouwbaarheid betreffende herinneringen, met name bij hoog-hypnotiseerbaren – of zij nu in hypnose zijn of niet.
Er zijn aanwijzingen dat herinneringen welke verloren zijn gegaan door trauma nauwkeurig kunnen worden teruggehaald. Echter, omdat het geheugen manipuleerbaar is dient dit bijzonder nauwgezet te geschieden. Verschillende niet-hypnotische methoden zijn hiervoor gebruikt, waaronder klinische interviews, het terughalen van contextuele variabelen, droominterpretatie, vrije associatie en schrijven. Het interview kan niet neutraal worden afgenomen of een patiënt kan niet vrij van ideeën over etiologische factoren naar het interview komen. Het geheugen kan vertroebeld zijn door associaties aan gebeurtenissen met vrienden, uit de literatuur of de media. Hoe meer herinnerd wordt bij herhaling van een methode, hoe meer informatie dit oplevert. Echter dit kan zowel betrouwbare als niet betrouwbare informatie zijn. Dit gegeven is belangrijk bij herhaalde methoden. Zonder bewijs van buiten, is het zo dat herinneringen vanuit een therapie, met of zonder hypnose, niet vanzelfsprekend accuraat zijn.

Hoe kom ik aan een therapeut die me helpt om te stoppen met roken?
De NVvH heeft de laatste twee jaar leden opgeleid tot het gebruik van hypnose als hulpmiddel bij stoppen met roken. Deze hulpvraag vormt 80% van de telefonische verzoeken die op het secretariaat binnenkomen.