Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose bestaat uit:

 • Henri de Berk, voorzitter
 • Els Nelissen, secretaris/penningmeester
 • Vacature algemeen lid, portefeuille wetenschap
 • Vacature algemeen lid, portefeuille opleidingen
 • Vacature algemeen lid

Het bestuur heeft een opzet gemaakt voor een hernieuwde, toekomstbestendige structuur. De taakverdeling ziet er dan idealiter als volgt uit:

Bestuur:

 • Voorzitter (Praktiserend)
 • Secretaris (Praktiserend)
 • Penningmeester (Praktiserend)
 • Algemeen lid (Praktiserend of pensionado)
 • Algemeen lid (Praktiserend of pensionado)
 • Algemeen lid (Praktiserend of pensionado)

 Secties of afdelingen of aandachtsgebieden:

 • Huisartsgeneeskunde (Praktiserend)
 • Kindergeneeskunde (Praktiserend)
 • Geneeskunde, overig (Praktiserend)
 • Psychiatrie, psychologie, psychotherapie (Praktiserend)
 • Tandheelkunde (Praktiserend)
 • Verpleegkunde (Praktiserend)
 • (Sociaal) psychiatrische verpleegkunde (Praktiserend)
 • Overige paramedische beroepen (Praktiserend)

 Commissies:

 • Opleidingscommissie (Praktiserend)
 • Wetenschappelijke commissie (Praktiserend)
 • Commissie digitale communicatie (Praktiserend)
 • Commissie public relations (Praktiserend)
 • Ethische commissie (Praktiserend + pensionado)
 • Klachtencommissie (Praktiserend + pensionado)