Nieuws

  • Meditatiehypnose: Een waardevolle toevalstreffer?
    In dit artikel wordt een poging ondernomen om overeenkomsten en verschillen duidelijk te maken tussen mindfulness en hypnose. In de literatuur blijken nauwelijks artikelen voor te komen waarin beiden naast elkaar worden beschreven en vergeleken. Alleen de term ‘meditatiehypnose’ en een artikel van Michael Yapko roepen een dergelijke verwachting op. Door in de geschiedenis de verschillende methodieken te volgen die associaties vertonen met zowel hypnose als mindfulness ontstaat een samenhangend overzicht. Een combinatie van een aantal van die methodes, zoals meditatie, yoga en ontspanningsoefeningen, maar ook dagboekregistraties en stiltebetrachting, komt overeen met de complete mindfulness-training zoals die zich de laatste jaren ontwikkeld heeft. In tegenstelling tot waar de hypnose een vorm van psychotherapie behelst, lijkt de mindfulness vooral een levenswijze welke de gezondheid bevordert.
  • Rinus Spruit: “De Wonderdokter”
    De naam Albert Willem van Renterghem (1845-1939) riep herinneringen bij mij op aan de basisopleiding hypnotherapie van vijfentwintig jaar geleden. Toen mijn vrouw de recente recensie uit de Volkskrant voorlas, ook nog de naam noemde van Liébeault (1823-1904), begon het ingestampte rijtje erudiete namen weer naar boven te komen. Zelfs ‘De klinische les van Charcot’, een van de zeldzame afbeeldingen in  Kees van der Velden’s ‘Directieve Therapie’, sprong op mijn netvlies. Bijna mijn hele boekenkast kwam weer tot leven. Er overviel mij een onbedwingbare neiging om, met de wetenschap van nu, diverse hoofdstukken te herlezen. Het te lezen met de wetenschap van nu, maakt het boek over de wonderdokter zo interessant.
  • José Klaassen-Kersten: Integratie van medische hypnose in psychotherapie (Klinische praktijk en theorie)

    Vergeet de titel van het boek. En vergeet dat je aan het lezen bent. De bundel gaat over hypnose in het ziekenhuis.  Verplaats jezelf naar de afdeling oncologie en naar de PAAZ. José is je gids. Ze is geworteld in de praktijk. Je loopt samen met haar mee op, in haar tocht door haar carrière. Door de lange gangen van de kliniek. Je komt op rustige zorgzame ziekenkamers. Bent aanwezig bij het overleg met artsen en verpleegkundigen. José is er graag gezien. Ze luistert mee. Heeft begrip. Als haar zachte stem klinkt, heeft zij alle aandacht. Verder is het stil. Alleen al haar aanwezigheid creëert rust.